VOLG ZAKENMAMA OP INSTAGRAM

Privacyverklaring - Zakenmama.nl

Zakenmama vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan jou uit welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun jij in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag je contact opnemen via privacy@zakenmama.nl.

artikel 1 - Wie zijn wij?

Zakenmama is onderdeel van eenmanszaak C-You online, gevestigd te (3016 BE) Rotterdam aan de Van Vollenhovenstraat 5a. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69657548. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

artikel 2 - Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kun jij een overzicht vinden van de gegevens die wij van jou verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoelang wij deze gegevens zullen bewaren. 

Wij verwerken jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres als wij jou interviewen voor ons platform. Wanneer het een video-interview betreft, verwerken wij tevens de bijzondere persoonsgegevens die zichtbaar zijn op het beeldmateriaal, eventuele social media accounts, foto, beroep en gezinssituatie.

Van jou als gastblogger verwerken wij jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, social media accounts, website, biografie en foto.

Wij verwerken deze gegevens om jouw overeenkomst uit te kunnen voeren. Jouw interview of blog blijft online staat zolang het bij het platform past, tenzij jij eerder een verzoek doet tot verwijdering, waarna een belangenafweging plaats zal vinden.

Wij zullen jouw (bedrijfs)naam, factuuradres, leveringsadres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betaalgegevens tot 7 jaar na jouw bestelling uit de webshop bewaren in ons klantenbestand. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging of vervolg van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

Wij verwerken jouw naam, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, dieetwensen en eventuele persoonsgegevens wanneer jij zichtbaar op beeldmateriaal staat, wanneer jij een ticket voor een van onze events aanschaft. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar na jouw bestelling.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandelgegevens en btw nummer, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van jou anonimiseren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij jouw naam, e-mail, telefoonnummer, bestelnummer of accountnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.

Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam en e-mail voor direct marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Wanneer wij affiliate zijn voor een van onze partners zullen deze partijen cookies op onze website plaatsen.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics en retargeting diensten. Wij hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van deze partij gebonden.

Je leest hier meer over in ons cookiestatement.

Wanneer jij contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om jouw naam en e-mail. Optioneel kun jij ook je telefoonnummer invullen. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons zodat wij contact met jou op kunnen nemen. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Wij verwerken jouw naam, e-mail, foto en inhoud van je bericht wanneer jij een reactie op onze artikelen, berichten of video’s achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zullen wij bewaren totdat jij jouw reactie verwijdert of wij ons bericht verwijderen. Deze reacties worden tevens verwerkt door de platformen waar jij de reacties op plaatst.

Ten behoeve van jouw persoonlijke account in de webshop verwerken wij tot slot een wachtwoord. Wij slaan dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met jouw e-mailadres en/of gebruikersnaam. Dit doen wij om beveiligingsfraude te voorkomen en eventuele vervolgbestellingen mogelijk te maken. Wij bewaren deze accountgegevens totdat jij jouw account verwijdert.

artikel 3 - Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

artikel 4 - Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door ons laat verwerken.

  1.  Inzage – Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om jouw gegevens in te zien.
  2.  Wijziging – Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook een aantal gegevens aanpassen in jouw persoonlijke account.
  3.  Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens gebaseerd op een belangenafweging kun jij bezwaar maken.
  4.  Gegevensoverdracht – Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5.  Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij jou kunnen leveren.
 

Om gebruik te maken van jouw rechten kun jij een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar privacy@zakenmama.nl. Wij zullen jouw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

artikel 5 - Wie ontvangen jouw gegevens?

Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Wanneer wij jouw gegevens buiten de EER verwerken zullen wij passende beveiligingsmaatregelen treffen.

artikel 6 - Geautomatiseerde besluitvorming

Wij kunnen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door jou verstrekte gegevens, handelingen of nalatingen. Het is daardoor mogelijk dat een deel van onze diensten niet (meer) beschikbaar is voor jou. Jij mag ons altijd jouw standpunt over een geautomatiseerd besluit laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.

artikel 7 - Slotbepalingen

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar privacy@zakenmama.nl. Als jij een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.